Celile Özlem TUNÇAK

Kamu Denetcisi Celile Özlem Tunçak

13/01/1970 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul ve liseyi 1981-1988 yılları arasında Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. 1988 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu.

1994-1997: Serbest Avukatlık, 1998-2007: Bursa PTT Başmüdürlüğü Avukat ve Hukuk İşleri Müdürü 2007-2008: PTT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinde Avukat, 2008-2009: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Danışmanı, 2009-2014: Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Bakan Danışmanı, 2013-2014: PTT Anonim Şirketi Hukuk Müşaviri, 02/09/2013: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili  10/05/2014: Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 12/05/2016 – 12/12/2016:  SGK 1.(Baş) Hukuk Müşaviri, 03/08/2016 – 12/12/2016: Başbakan Müşaviri ( Görevlendirme Kısmi Zamanlı) görevlerinde bulundu.

TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Kurulu Karma Komisyonu tarafından 02/11/2016 tarihinde Kamu Denetçisi olarak seçilmiştir.

Bildiği yabancı Diller: İngilizce ( İyi Derecede), Almanca ( Orta Derecede)

Evli ve 2 çocuk annesidir.

Katıldığı Sertifika Programları

–          2009 TOBB ETÜ SEM Bilişim Hukuku

Proje ve Çalışmalar

–          655 Sayılı Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

–          6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu,

–          6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun,

–          6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yazımları ve Kanunlaşma süreçlerinin takibi ile

–          4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre köprü ve otoyol gelirlerinin halka arzına yönelik mevzuat çalışmasında yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun revize yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunundaki revize çalışmalarında yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu revize çalışmalarına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adına katılmak,

–          3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde yaptırılması Hakkında Kanun madde 11 “ Garantiler” ve madde 11/A “ Kredi Üstlenimi “ başlıklı maddelerin yazımı ve kanunlaşma sürecinde takibi,

–          6552 Sayılı İş Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair Kanun yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          6518 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          12 Eylül 2012 tarih ve 28409 sayılı Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin yazımı,

–          6 Mayıs 2013 tarih ve 28639 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliğinin yazımı.

–          Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı görev alanına giren konularda ihtiyaç duyulan diğer kanun ve ikincil düzenlemelerin yazımı, takibi ile koordinasyonun sağlanması

–          Sosyal Güvenlik Kurumu,  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü görev alanına giren; 6552 sayılı yasanın düzenlediği prim borçlarının yapılandırma ve diğer düzenlemelerin ikincil mevzuatının hazırlanması ve bilgilendirme çalışmalarının Koordinasyonu.

SGK Hukuk Müşavirliği Çalışma Usul Esasları