Arif DÜLGER

Kamu Denetcisi Arif Dülger

 15.08.1963 yılında Pınarhisar’da (Kırklareli) doğdu. İlk ve orta öğrenimini müteakip, Devlet Parasız Yatılı Okulları sınavını kazanarak İstanbul İnşaat Teknik Lisesi’ne girdi. Burada orta öğrenimini tamamladı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

 1980 yılında H.Nimet Özden Vakfı’nda başladığı çalışma hayatını 1984-1986 yıllarında çeşitli basın-yayın kuruluşlarında gazeteci, 1987-1988 yıllarında ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nda sözleşmeli personel olarak devam ettirdi. Aynı yıl, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açtığı Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanmasının ardından 04.11.1988 tarihli Onayla Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Müfettiş Yardımcısı olarak atandı. Burada 3 yıl Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı. İlgili mevzuat gereği yapılan Müfettiş Yardımcılığı Özel Yeterlilik Sınavını kazanmasını müteakip Müfettiş olarak aynı yere ataması yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde 16 yıl Müfettiş olarak görev yaptıktan sonra 04.06.2004 tarih ve 2004-5868 sayılı Kararname ile Vakıflar Meclisi Üyesi olarak atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde 17.06.2004-12.12.2016 tarihleri arasında Vakıflar Meclis Üyesi sıfatıyla memuriyetini sürdürdü. Ayrıca, 25.05.2005-25.03.2010 tarihleri arasında Vakıf Portföy A.Ş’nde, 26.03.2010-28.02.2017 tarihleri arasında ise Vakıf Emeklilik A.Ş’nde Yönetim Kurulu Üyeliğini deruhte etti

  6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ilgili maddeleri doğrultusunda, TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma  Komisyon tarafından, 02.11.2016 tarihinde Kamu Denetçisi (Ombudsman) olarak seçildi.

 Türkiye Yazarlar Birliği’nin ”2009 yılı, Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri” meyanında ‘Meğer Aşk İmiş’  adlı şiir kitabı dolayısıyla ‘Yılın Şairi’ ödülüne lâyık görüldü. Şiir çalışmaları Aylık Dergi başta olmak üzere Ayane, Kardelen, Kayıtlar, İslâmi Edebiyat, Kırağı, Özülke, Seher, Kalem ve Onur, Edebiyat Ortamı, Düş Çınarı, Bir Nokta, Ay Vakti, Mor Taka, Anadolu Çınar, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ile Yeni Edebiyat Yaprağı adlı dergilerde yayımlandı.

 Evli; Ahmet ve Elif adlarında iki çocuk sahibidir.

Arif DÜLGER’in Yayınlanmış Eserleri:

1-Şiir Nöbetleri, Ayane Yayınları, Ankara, 1990 (Şiir)

2-Geçmiş Zaman Düşleri, Denge Yayınları, İstanbul, 1995 (Şiir)

3-Ses Ver Bana, Beyan Yayınları, İstanbul, 1998 (Şiir)

4-Sözün Ateşi, Esra Sanat Yayınları, Konya, 1998 (Deneme)

5-Bana Aşkı Sun, Timaş Yayınları, İstanbul, 2004 (Şiir)

6-Sanki Bahar, İstanbul Yayınları, İstanbul, 2008 (Şiir)

7-Meğer Aşk İmiş-Toplu Şiirler, İstanbul Yayınları, İstanbul, 2009 (Şiir)

8-Hayal Aynası, Nar Yayınları, İstanbul, 2012 (Şiir)

9- Kırk Odalı Deniz, İstanbul Yayınları, İstanbul, 2014 (Şiir)

10-Günlerin İçinden, Çizgi Kitabevi, Konya, 2016 (Günlük)

11-Sessizce, Çıra Yayınları, İstanbul, 2017 (Şiir)

12-Kâbe Yolunda Bir Şairin Hac Günlüğü, İstanbul Yayınları, İstanbul, 2018 (Günlük)